جمعه 29 تیر 1403، 19 July 2024

تبلیغات
نقش گروہ خونے در طب سنتی
نقش گروہ خونے در طب سنتی
  • 7 سال و 9 ماه قبل - 28 آبان 1395 ساعت 06:32
  • تعداد بازدید: 2040

نقش گروہ خونے در طب سنتی

نقش گروہ خونے در طب سنتی

بطور ڪلے چیزے ڪہ درصد زیادے از افراد جامعہ را طے بررسے این حقیر و بقیہ هـمڪاران شامل میشود این است ڪہ :
 ✅ گروہ هـاے خونے مثبت از گروہ هـاے خونے منفے حداقل از نظر اعصاب سالم‌تر هـستند،
✅ در ضمن بیشترین گروہ خونے موجود در دنیا گروہ خونے O و ڪمترین گروہ خونے از نظر تعداد AB میباشد.

بطور معمول از نظر طبایع دو گروہ خونے O ,AB طبع گرم و دو گروہ خونے A , B سردے مزاج دارند.
یعنے اینڪہ حڪیم پس از بررسے وضعیت مزاجے شخص در انتهـا میتواند با ڪنترل گروہ خونے بہ بالا رفتن احتمال پیشبینے خود ڪمڪ نماید.
در یڪ بررسے اجمالے (این بررسے بالاے 80درصد را شامل میشود) گروہ خونے O طبع دم(دموے مزاج) و گروہ خونے B طبع بلغم و گروہ خونے A سودا و AB صفراوے میباشند.

✅البتہ ڪلیہ گروهـهـاے خونے منفے از نظر روحے خصوصیات سودائے و تا حدودے صفراوے دارندو شبیہ A+ یا AB+ میباشند.

✅حالا گروہ هـاے خونے O دقت ڪنند ڪہ انتے بیوتیڪ هـا باید با احتیاط در این گروہ مصرف شود، هـمچنین داروهـاے گروہ سولفاستامیدهـا مثل ڪوتریموسازول در گروہ خونے O خیلے با احتیاط باید مصرف شود. در ضمن ملین هـاے قوے در گروہ هـاے خونے O اختلال گوارشے ایجاد میڪند. و آسپرین هـا و رقیق ڪنندہ هـا هـم براے گروہ خونے O با مراقبت مصرف شود.
✅براے گروہ هـاے خونے A و AB آنتے هـیستامین هـا خون را در این افراد خشڪ و غلیظ میڪند و سطح آلرژے در آیندہ براے این اشخاص تشدید میشود. اگر دقت ڪنید یبوست و خشڪے مزاج در گروہ هـاے A زیاد و در گروہ هـاے O ڪمتر است.

در ضمن براے گروہ هـاے خونے O و B داروهـهـاے هـورمونے ضرر ندارد و در گروہ هـاے A و AB داروهـاے هـورمونے احتمال آسیب رساندن دارند.
براے گروہ هـاے خونے O مهـمترین عامل ڪولیت و مشڪلات رودہ لبنیات ، براے گروہB🍞نان گندم،بلال،🍗 مرغ و جوجهـ، براے گروہ A,AB لبنیات هـاے طبع سرد مثل ڪشڪ و ماست میباشد.


بهـترین چاے گیاهـے براے گروہ خونے O ترڪیب گاوزبان+سنبل الطیب+چاے سبز بصورت دم شدہ میباشد این نوع چاے فوق العادہ تاثیر آرامبخش و پاڪسازے دارد
بهـترین چاے گیاهـے براے گروہ B گل سرخ+نعناع+شیرین بیان میباشد
براے گروہ خونے A بهـترین چائے ترڪیب سنبل الطیب+آفتیمون+گاوزبان میباشد
بهـترین چائے AB ترڪیب بابونهـ+گلسرخ+چاے سبز میباشد

توسط: نفس

منبع:

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
نظرات

نظرات (0)

اولین نظر را شما ارسال کنید.

ارسال یک نظر

کد امنیتی

لطفا چند لحظه صبر کنید